ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

ســخــن شــیــعــه
طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۰
شهریور

یک تن از نواصب شبهه ای مطرح کردند مبنی بر اینکه:

اگر بنی هاشم در غدیر با علی بیعت کرده اند! ‍پس چرا در ایام تعیین خلافت می گفتند:

جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم؟؟ مگر آنها در غدیر با علی بیعت نکرده بودند؟؟!

  • سخن شیعه
۱۹
شهریور


(برادران اهل سنت بی تعصب مطالعه کنند)عمل ننگین و شرم آور زنا که در بیت الفسادها با پرداخت مبلغی پول به فاحشه صورت می گیرد، در میان برخی از علمای اهل سنت حلال است و طبق روایت معتبر و شرم آوری از عُمر، علمای اهل سنت اجاره کردن زن را برای فحشا حلال می دانند!!

  • سخن شیعه
۰۲
شهریور

مکتب اهل بیت«ع»-شیعه- معتقد است سجده بر زمین و هرچه که از زمین می روید صحیح است و سجده مثلا بر فرش را صحیح نمی داند و اینکه شیعیان یک تکه خاک به نام "مهر نماز" همراه دارند  و یا در مساجد برای نماز گزاران آماده شده است

  • سخن شیعه