ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

ســخــن شــیــعــه
طبقه بندی موضوعی

۲۲ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۰
آذر

برخى از علماى اهل سنت تصریح به امامت و ولایت آن حضرت نموده اند، از آن جمله

  • سخن شیعه
۲۹
آذر

جناب بیضاوی از مفسرین اهل سنت توهین زشتی به حضرت عیسی«علیه السلام» کرده است و می گوید حضرت مریم«س» با جبرییل«ع» نعوذ بالله زنا کرده است!!!

  • سخن شیعه
۲۸
آذر

بر حسب آنچه که در منابع مذهبی مسیحی آمده است، پطرس(شمعون) بزرگترین شاگرد و رئیس حواریون مسیح بوده است. در برخی از متون انجیل نیز به مقام والای ایشان اشاره شده است.

  • سخن شیعه
۲۷
آذر

قرائن شهادت مى دهد که صدور این دستور انگیزه سیاسى داشته و منظور این بوده است که در پرتو آن، امتیاز بزرگى را که آن روزها نصیب امیر مومنان(علیه السلام) شده بود، از بین ببرند؛

  • سخن شیعه
۲۶
آذر

مطالعه و پی آمد بررسی های انجیلی به خوبی نشان می دهد که شاگردان مسیح و حواریون آن حضرت تا چه اندازه به سخنان و تعالیم وی با نظر تردید، بی اعتقادی و دو دلی می نگریستند.

  • سخن شیعه
۲۵
آذر

در این گفتار ببینید که چگونه نووی شافعی نردیکی با کنیز شوهر دار را حلال دانسته و می گوید حدی بر صاحب کنیزجاری نمی شود!

  • سخن شیعه
۲۴
آذر

آیا کتاب های مقدس، چنان که مسیحیان می گویند به طریق وحی آسمانی و الهام الهی نوشته شده یا افرادی معمولی و معلوم الحال آن ها را بر حسب هوای نفس و طرز فکر خود به رشته تحریر در آورده اند؟

  • سخن شیعه
۲۳
آذر

دانشمندان معاصر اهل سنت در آثار خود مقام و منزلت امام صادق(علیه السلام) را ستوده اند که ما به کلمات برخى از آنان در اینجا اشاره مى کنیم.

  • سخن شیعه
۲۲
آذر

ابوحنیفه، عبدالله بن ابى شبرمه و ابن ابى لیلى بر جعفر بن محمّد الصادق(علیه السلام) وارد شدند.
حضرت به ابن ابى لیلى فرمود: این چه کسى است که همراه تو است؟

  • سخن شیعه
۲۱
آذر

مخالفین به شیعیان ایراد می کنند که چرا شما زن صیغه می کنید؟؟
اما به روی خودشان هم نمی آورند که ابن جریج 90 زن صیغه ای داشته است!

  • سخن شیعه