ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

ســخــن شــیــعــه
طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مذاهب اربعه» ثبت شده است

۲۴
تیر

شافعی یکی از ائمه مذاهب اربعه اهل‌سنت است.

او در خصوص اینکه برخی حرفهایش مخالف با سنت بوده اند اعترافاتی داشته است، در اینجا میخواهیم به دو مورد از این اعترافات اشاره کنیم...

  • سخن شیعه
۲۲
تیر

مالک امام مالکی ها یکی از مذاهب چهارگانه اهل‌سنت است.

در اینجا میخواهیم به اعترافات او در خصوص تناقض فتواها و سخنانش با قرآن و سنت و همچنین اعتراف او به اشتباه بودن فتواهایش اشاره کنیم...

  • سخن شیعه
۲۱
تیر

ابو حنیفه امام حنفیه یکی از مذاهب چهارگانه اهل‌سنت است.

جمع کثیری از اهل‌سنت ایران از او پیروی میکنند و حنفی اند؛ در اینجا میخواهیم به چند مورد از اعترافات او در خصوص باطل بودن فتواها و سخنانش اشاره کنیم...

  • سخن شیعه