ســخــن شــیــعــه

به وبگاه عقیدتی سخن شیعہ خوش آمدید...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نقد اناجیل» ثبت شده است

۲۸
آذر

بر حسب آنچه که در منابع مذهبی مسیحی آمده است، پطرس(شمعون) بزرگترین شاگرد و رئیس حواریون مسیح بوده است. در برخی از متون انجیل نیز به مقام والای ایشان اشاره شده است.

  • سخن شیعه
۲۶
آذر

مطالعه و پی آمد بررسی های انجیلی به خوبی نشان می دهد که شاگردان مسیح و حواریون آن حضرت تا چه اندازه به سخنان و تعالیم وی با نظر تردید، بی اعتقادی و دو دلی می نگریستند.

  • سخن شیعه
۲۴
آذر

آیا کتاب های مقدس، چنان که مسیحیان می گویند به طریق وحی آسمانی و الهام الهی نوشته شده یا افرادی معمولی و معلوم الحال آن ها را بر حسب هوای نفس و طرز فکر خود به رشته تحریر در آورده اند؟

  • سخن شیعه